სდფსდფ

დამტკიცდა ბრძანება, “შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“.

 

გაიგე მეტი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შრომის უსაფრთხოების სისტემები/ Labour Safety Systems