„შრომის უსაფრთხოების სისტემების LSS“ მიზანია ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა, რომელიც სრულ შესაბამისობაში იქნება საქართველოს საკანონმდებლო მოთხოვნებთან.

 

ორგანიზაციების საჭიროებებიდან გამომდინარე შესაბამისი ტრენინგების ორგანიზებას/ჩატარებას;
შრომის უსაფრთხოების სისტემების დანერგვას;
საექსპერტო და საკონსულტაციო მომსახურებას;
აუდიტს;
 

„LSS“ აერთიანებს გამოცდილ საერთაშორისო და ადგილობრივი სერტიფიკატის მქონე ექსპერტთა/სპეციალისტთა ჯგუფს, (მათ შორის ბრიტანული Lloyd’s Register (GB)-ის ტექნიკურ ექსპერტს), რომელთაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით.

საბჭოს წევრის რანგში ჩვენს ორგანიზაციას ყავდა წარმომადგენელი შრომის ინსპექციის მიერ შექმნილ საზოგადოებრივი ზედამხედველობის საბჭოში, რომლის მიზანია შრომის პირობების ინსპექტირების პროცესზე საზოგადოებრივი ზედამხედველობის განხორციელების უზრუნველყოფა კორუპციული რისკების შეფასებისა და პრევენციის გზით.

ჩვენ ვემსახურებით სხვადასხვა ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, მათ შორის: მშენებლობა, სასტუმრო, წარმოება, საფოსტო/საკურიერო/ლოგისტიკური ორგანიზაციები, საწყობი, ოფისი და ა.შ